Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

2020-04-01 

Begränsad användning av omklädningsrum

Till idrottsverksamma i Haninge,

Begränsad användning av omklädningsrummen vid idrottsanläggningar

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset önskar vi en minskad användning av våra omklädningsrum under perioden 1 – 30 april.

Vi ber er därför att i möjligaste mån inte använda omklädningsrummen utan där det är möjligt rekommenderar vi er starkt att tillse att era medlemmar byter om hemma före och efter träning/träning. Detta följer även Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer.

Tack för visad hänsyn!

Läs mer om Haninge kommuns arbete med coronaviruset på haninge.se/corona


2020-03-19 

Info om fortsatt träning för HCE

Igår hade vi styrelsemöte och vårt beslut om att fortsätta träningar kvarstår tillsvidare. Vi uppdaterar om/när situationen skulle kräva det. Vi kommer fortsatt fokusera på moment där man inte behöver vara så nära varandra. Vi tränar på gymnastik, styrka, kondition, dans, rörelse och släpper närkontakten i bygg, tills vidare. 

Vi kommer vara noga med att tvätta av alla redskap vi använder och varje träning kommer vara max 1,5 timmar. 

Poängterar igen att träningarna är frivilliga; ingen kommer ifrågasättas om man väljer att inte komma. Bra dock för planeringen om man frånvaroanmäler sig enligt tidigare direktiv. 

Vi ber er ALLA att respektera dessa direktiv: 

Vid träning gäller 

  • Tvätta händerna regelbundet (saknas tvål, meddela tränarna omgående) 

 

  • Drick aldrig ur någon annans vattenflaska 
    täck mun och näsa om du hostar eller nyser (utan att använda handen) 

 

  • Dska ALLTID stanna hemma från träning om du inte är frisk, även om du bara uppvisar lindriga symtom. Detta gäller altså inte bara om symtomen stämmer överens med covid-19 eller inte utan vid minsta tecken på sjukdom- stanna hemma och kurera! 

  

  • Se till att du har haft minst två feberfria dagar innan du återvänder till träning eller två dagar utan symtom om du har haft magsjuka 

 

  • Det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut om träning 

 

  • Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan på träning eller inte 

 

  • Vi i styrelsen rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktiskt aktuell kunskap 

 

  • Om någon aktiv eller aktivs familjemedlem konstateras ha smittats av covid-19 så ber vi er omedelbart att kontakta styrelsen så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder för föreningen. 
Frågor & funderingar kan mailas till lisa@cheerelite.nu

Stor kram på er alla!


2020-03-15 

Fortsatt träning för HCE

De senaste veckorna har varit turbulenta för alla med anledning av covid-19 och efter restriktionerna som kom tidigare i veckan, har flera föreningar agerat med att stänga sina verksamheter. Det är viktigt att notera att det inte finns något rätt och fel i detta- det kan finnas olika skäl till varför man tar olika beslut.


Vi i HCE:s styrelsen har tagit ett beslut att fortgå med vår verksamhet som vanligt. Vi vill poängtera att detta är ett aktivt beslut och inte avsaknad av agerande i frågan. Vi väljer att lita på våra myndigheter i denna fråga och kommer i takt med vad som beslutas göra nya övervägningar.


Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten berörde detta under en presskonferens i veckan, mycket med tanke på skolan men också fritidsaktiviteter;
* Det finns ingen anledning att ställa in små evenemang, som handbollsträning, eller promenader med barn. Där har vi inte de stora riskerna. Tvärtom är det viktigt att aktiviteter för hälsan pågår. Att förlama samhället på aktiviteter tjänar inte syftet.
* Vi måste tänka ur ett perspektiv om konsekvenserna för barn och ungdomar. Myndigheten har ansvar för barns hälsa. Det finns en stor grupp barn med psykisk ohälsa och vi får inte glömma de aspekterna. Att ha en fast punkt i tillvaron måste vägas mot smittskyddsaspekten noga.


Viktigt att poängtera är att träningarna är frivilliga; ingen kommer ifrågasättas om man väljer att inte komma. Bra dock för planeringen om man frånvaroanmäler enligt tidigare direktiv.


Också viktigt är att är man sjuk stannar man hemma! Vi måste också lita på att alla tar sitt ansvar i detta och inte snegla på våra medmänniskor.


Sist men inte minst: Följ rådande hygienregler- hellre förmycket än för lite.


Vi kollar av under nästa hur många aktiva/coaches vi har på träningen- blir bortfallet stort kommer vi ev se över vårt upplägg av träningarna. Vi kommer fokusera på moment där man inte behöver vara i varandras knän. Vi fokuserar på gymnastik, styrka, kondition, dans, rörelse och släpper närkontakten bygg, tills vidare.

Vid frågor eller funderingar hör gärna av er!
info@cheerelite.nu
eller 
lisa@cheerelite.nu